PPUH RADKOM

Ogłoszenie o wyborze i zawarciu umowy


Znak 4/2008                                                                                                                                                                                       Radom, dn. 21.03.2008r.

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Odbiór odcieków ze składowiska oraz ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych”.

 

 

            Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 21.marca  2008r.umowę na odbiór odcieków ze składowiska oraz ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych z Wykonawcą:

 

Wodociągi  Miejskie

w Radomiu Sp. z o. o.

ul. Filtrowa 4

26-600 Radom

 

z ceną brutto 1m 3  - 4,17 zł

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit a ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli(…)dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

 

 

 

 

                                                                                  Kierownik Zamawiającego