PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


                                  

            Znak 7/2008                                                                                                                                                                    Radom, dn. 30.06.2008r.

 

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę prawną projektu projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu – Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr Kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II, znak 7/2008

 

 

            Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 30 czerwca 2008r.umowę na  obsługę prawną projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu – Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr Kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II  z Wykonawcą:

 

Kancelaria Prawnicza

Cezary Kosterna

Wacyn 62 C

26-600 Radom

 

z wynagrodzeniem brutto  2 806,00 zł  miesięcznie

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 6)-usługi prawnicze.

 

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego