PPUH RADKOM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Znak  11/2008                                                                                                                                                Radom, dn. 10.09.2008r.

 

 

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego w związku z realizacją inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych” oraz prowadzenia sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal S.A.
i SUTCO Polska Sp. zo.o. – Wykonawcą inwestycji Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr Kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II.

 

 

 

            Informujemy, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ”RADKOM” Sp. z o. o. zawarło w dniu 09 września 2008r.umowę na wykonanie usługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego w związku z realizacją inwestycji „Budowa Zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych” oraz prowadzenia sporu z konsorcjum Polimex-Mostostal S.A. i SUTCO Polska Sp. zo.o. – Wykonawcą inwestycji Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych” Nr Kontraktu 2002/PL/16/P/PE/034-03/II z Wykonawcą:

 

SALANS D. Oleszczuk

Kancelaria Prawna Sp. k.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

 

 

 

z wynagrodzeniem brutto  20 008,00 zł  miesięcznie na okres 4 miesięcy.

 

            Wykonawcę wybrano w oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zamówienia z wolnej na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 6)-usługi prawnicze.

 

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego